Tervetuloa Yhteispalvelun verkkosivuille!

Nämä sivut on tarkoitettu lähinnä julkisen hallinnon palveluntuottajille yhteisen asiakaspalvelun kehittämisen tueksi. Sivut sisältävät myös tietoa Etäpalvelusta ja Asiakaspalvelu2014 -hankkeen Asiointipisteistä, joiden pilotointi päättyi keväällä 2015.

Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmä käsitteli syyskuussa 2015 pitämässään kokouksessa yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelua. Ohjaus- ja seurantaryhmä painotti, että julkisen hallinnon asiakaspalvelun toimintamallien uudistamisen tavoitteeksi tulee ottaa digitaalisten palvelujen ja toimintatapojen ensisijaisuus. Ohjaus- ja seurantaryhmä esitti lisäksi, että julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelua kehitetään sopimusperusteisuuden pohjalta nykyistä yhteispalvelulakia uudistaen. Yhteispalvelulakia tulee uudistaa yhtenäisen, taloudellisen ja tuottavan palvelun toteuttamiseksi yhteisissä asiointipisteissä.

Yhteispalvelulain muutosten valmistelu on käynnissä valtiovarainministeriössä. Hallituksen esitysluonnos on tavoitteena lähettää lausuntokierrokselle alkuvuodesta 2016.

Verkkosivuston kehittämisen pohjaksi voitte lähettää sivuilla olevan palautelomakkeen kautta mielipiteitä nykyisestä sivustosta. Kaikki palaute on tervetullutta.

Valtiovarainministeriön uutiskirje on ilmestynyt

Hallinnon kehittämistä koskevassa uutiskirjeessä käsitellään Asiakaspalvelu 2014- ja Etäpalvelut -hanketta ja muita ajankohtaisia aiheita.

Katso VM:n uutiskirjeet täältä.


 

Uusi Yhteispalvelu

Asiakaspalvelu 2014 -hanke
Lisätietoa hankkeesta

Etäpalveluhanke
Lisätietoa hankkeestaAjankohtaista

> Muut uutiset