Tervetuloa Yhteispalvelun verkkosivuille!

Nämä sivut on tarkoitettu lähinnä julkisen hallinnon palveluntuottajille yhteisen asiakaspalvelun kehittämisen tueksi.

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Yhteispalvelu perustuu kuntien ja valtion viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja vapaaehtoiseen sopimiseen. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 190 yhteistä asiakaspalvelupistettä.

Julkisen  hallinnon yhteistä asiakaspalvelua kehitettiin vuosien 2012–2015 aikana valtiovarainministeriön vetämässä Asiakaspalvelu2014-hankkeessa ja sen jatkotyössä.

Yhteispalvelulain muutoksen valmistelu on käynnissä valtiovarainministeriössä. Hallituksen esitysluonnos yhteispalvelulain muuttamisesta on lausuntokierroksella huhti-toukokuussa 2016. Esityksen tarkoituksena on tukea digitalisaatiokehitystä ja mahdollistaa asiakaspalvelujen saatavuus kustannustehokkaasti viranomaisten yhteistyönä.

Verkkosivuston kehittämisen pohjaksi voitte lähettää sivuilla olevan palautelomakkeen kautta mielipiteitä nykyisestä sivustosta.

Kaikki palaute on tervetullutta.