Tervetuloa Yhteispalvelun verkkosivuille!

Nämä sivut on tarkoitettu lähinnä julkisen hallinnon palveluntuottajille yhteisen asiakaspalvelun kehittämisen tueksi.

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Yhteispalvelu perustuu kuntien ja valtion viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja vapaaehtoiseen sopimiseen. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 190 yhteistä asiakaspalvelupistettä.

Tasavallan presidentti on vahvistanut 5.5.2017 lain julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta. Laki tuli voimaan 1.6.2017. Yhteispalvelulain keskeisimpänä tarkoituksena on tukea digitalisaatiokehitystä ja sähköistä asiointia. Uudistetussa yhteispalvelulaissa säilyy perusperiaatteena viranomaisten sopimusperusteinen yhteistyö. Tavoitteena on, että yhteispalvelussa noudatetaan yhdenmukaisia menettelytapoja ja –keinoja.  Viranomaisten digitaaliset palvelut ja niiden käytön neuvonta ja tuki tuodaan keskeiseksi osaksi yhteispalvelutoimintaa.

Verkkosivuston kehittämisen pohjaksi voitte lähettää sivuilla olevan palautelomakkeen kautta mielipiteitä nykyisestä sivustosta.

Kaikki palaute on tervetullutta.


 

Ajankohtaista

 01.06.2017

Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta tuli voimaan.
VM tiedote 5.5.2017: Sähköiselle asioinnille tukea yhteispalvelusta.

03.10.2016  Suomi.fi uudistuu täysin ensi vuonna