Tervetuloa Yhteispalvelun verkkosivuille!

Nämä sivut on tarkoitettu lähinnä julkisen hallinnon palveluntuottajille yhteisen asiakaspalvelun kehittämisen tueksi.

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Yhteispalvelu perustuu kuntien ja valtion viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja vapaaehtoiseen sopimiseen. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 190 yhteistä asiakaspalvelupistettä.

Julkisen  hallinnon yhteistä asiakaspalvelua kehitettiin vuosien 2012–2015 aikana valtiovarainministeriön vetämässä Asiakaspalvelu2014-hankkeessa ja sen jatkotyössä. Yhteistä asiakaspalvelua kehitetään edelleen sopimusperusteisuuden pohjalta.

Hallitus on antanut 13.10.2016 eduskunnalle esityksen laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelulain muuttamisesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. Yhteispalvelulain keskeisimpänä tarkoituksena on tukea digitalisaatiokehitystä ja sähköistä asiointia. Esityksen tavoitteena on tehdä kokonaisvaltainen modernisointi yhteispalvelulainsäädäntöön säilyttäen kuitenkin järjestelmän pe-rusperiaatteena viranomaisten sopimusperusteinen yhteistyö.

Verkkosivuston kehittämisen pohjaksi voitte lähettää sivuilla olevan palautelomakkeen kautta mielipiteitä nykyisestä sivustosta.

Kaikki palaute on tervetullutta.


 

Ajankohtaista

03.10.2016   Suomi.fi uudistuu täysin ensi vuonna