Etäpalvelu Yhteispalvelupisteissä ja Asiointipisteissä

Etäpalvelulla tarkoitetaan viranomaispalvelua videoneuvottelulaitteiden tai työasemien videoneuvotteluohjelmistojen välityksellä. Käytännössä asiakas voi siis asioida yhteispalvelupisteessä toisella paikkakunnalla sijaitsevan viranomaisen kanssa videoitse. Etäpalvelu on oleellinen osa yhteistä asiakaspalvelua tarjoten siihen yhden uuden palvelukanavan.

Palvelujaan etäpalveluna tarjoavat TE-toimistot, maistraatit, Kela, oikeusapu, Verohallinto sekä osittain kunnat. Valikoima vaihtelee paikkakunnittain ja kunnan palvelut ovat kuntakohtaisia.  

Lisätietoa: www.vm.fi/etapalvelut

< Takaisin > Tulosta sivu