Projektet för att utveckla den offentliga förvaltningens kundservice - Kundservice 2014

Den fortsatta beredningen av projektet pågår.

Mera information om projektet

kuva FM:s projektsidor om Kundservice 2014 (på finska)

< Tillbaka > Utskrift