Suomi.fi uudistuu täysin ensi vuonna

Nykyinen portaali vaihtuu Suomi.fi-palvelunäkymään, joka on osa kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa, ks. www.esuomi.fi ja http://beta.suomi.fi.

Koska Suomi.fi-uudistuksen yhteydessä palvelukartta ja palvelupistetietojen tuottamistapa muuttuvat, Suomi.fin nykyinen palvelukartta ajetaan alas. Karttaikkuna ja kaikki palvelupistetiedot poistuvat Suomi.fi:stä 1.11.2016. 

Tuleva karttaliittymä sisältää kokonaan uudet taustakartat, reitityspalvelun ja useita muita hyödyllisiä ominaisuuksia, joita nykyisessä palvelukartassa ei ole. 

Uuden karttaliittymän perustana on Maanmittauslaitoksen tuottama Hallinnon karttapalvelu, joka on toteutettu avoimen koodin Oskari-paikkatietoalustalle. Kuten nykyinen Suomi.fi-palvelukartta, myös tulevan karttaliittymän palvelupistesisältö on julkista sekä avoimesti ja maksutta kolmansien osapuolien käytössä.

Suomi.fi-palvelunäkymän karttaan palvelupisteiden tiedot tulevat hallinnon palvelutietovarannosta, jonka rajapinnasta palvelupisteet tietoineen noudetaan karttakomponenttiin. Palvelu-ja palvelupistetietojen tuottaminen palvelutietovarantoon on velvoitettu tehtäväksi hallinnon organisaatioille 15.7.2016 voimaan tulleessa ns. KaPA-laissa (571/2016).

Uusi Suomi.fi-karttaliittymä on toteutuksessa jo pitkällä ja se integroidaan palvelutietovarantoon joulukuussa ja http://beta.suomi.fi -palveluun joko samaan aikaan tai ensi vuoden alkupuolella. Suomi.fin uusi versio korvaa nykyisen viimeistään kesällä 2017.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin, jotka voi osoittaa suoraan Valtiokonttoriin Marko Latvaselle marko.latvanen(at)valtiokonttori.fi.  Suureen osaan kysymyksistä löytynee kuitenkin valmis vastaus jo nyt palveluarkkitehtuuriohjelman kattavalta viestintäsivustolta www.esuomi.fi

Parhain syysterveisin,
Marko Latvanen
verkkotoimittaja
Valtiokonttori / Suomi.fi< Takaisin > Tulosta sivu