Tukimateriaali

Asiakaspalautelomakkeet (suomen-, ruotsin-, englannin- ja saamenkielellä) sekä  niiden käyttöä koskevat suositukset (suomen- ja ruotsinkielellä) yhteispalvelupisteiden käyttöön asiakaspalautteen keräämistä varten.

>  Asiakaspalautelomake
>  Kundenkät
>  Customer feedback form
>  Áššehasmáhcahatskovvi
>  Asiakaspalautelomakkeen käyttöä koskeva suositus
>  Rekommendation för användning av kundenkätblanketten

>  Rekisteriseloste
Yhteispalvelusopimuksista pidetään rekisteriä, johon talletetaan tiedot sopimuksen osapuolista, yhteispalvelupisteen sijaintipaikasta, sen palveluvalikoimasta ja sopimuksen voimassaoloajasta sekä muut vastaavat sopimusten seurannan edellyttämät tiedot. Rekisterinpitäjänä on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

> Yhteispalvelusanasto
Yhdenmukaistaa yhteispalvelussa käytettäviä termejä ja siten helpottaa eri toimijoiden välistä viestintää.

> Vakiopalveluvalikoima
Viranomaiset ovat määritelleet Yhteispalvelun tehostamishankkeessa vakiopalveluvalikoiman.

> Poliisin yhteispalvelun vakiopalveluvalikoima 2016

> Mallisopimuslomake (word)

> Avtal on Samservice (word)

> Kustannustenjakoperusteet
Viranomaiset ovat sopineet Yhteispalvelun tehostamishankkeessa kustannusten jakamisesta.
Kela
Maistraatit
Poliisi
Työhallinto
Verohallinto
Verohallinnon lausunto yhteispalveluun liittyvien korvausten arvonlisäverollisuudesta

 
> Suomi.fi
Kansalaisen palvelut yhdestä osoitteesta.

>  Infopankki on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Palveluneuvojille Infopankki on hyödyllinen työkalu erikielisten asiakkaiden palvelutilanteisiin.

> Kansalaisneuvonta
Neuvoo oikeaan palveluun, auttaa sähköisessä asioinnissa ja vastaa yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista palveluista.

Yhteispalvelun oppaat ja esitteet:

> Perustamisopas 
Perustamisoppaassa on tietoa asioista, joita tulee ottaa huomioon Yhteispalvelupistettä perustettaessa. 

> Tilaopas
Tilaoppaasta on hyötyä Yhteispalvelupisteen tiloja suunniteltaessa. 

> Palveluneuvojan perehdyttämisopas
Opas uusille palveluneuvojille ja heidän perehdyttäjilleen.

> Henkilökohtainen oppimissuunnitelma ja oppimisen arviointi (HOPSa) Word-lomake

> Viestintäopas
Viestintäoppaasta löytyy apua Yhteispalvelupisteen viestintään.

> Järjestöt yhteispalvelupisteissä - Opas yhteistyön toteuttamiseen
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) opas Yhteispalveluun.

> Yhteispalvelun ABC. Konsepti, sitoutuminen, toiminnan tuki
Esite yhteispalvelun kehittäjien työkaluksi.

> Turvaa palvelut yhteispalvelulla
Uusi esite yhteispalvelusta.

> Sosiaali- ja terveyspalvelut mukaan yhteispalveluun
STKL:n esite järjestöyhteistyöstä.

> Citizen Services - One Stop Shop
Yhteispalveluesite englanniksi.
English guide to Citizen Services.

Asiointipisteen tukimateriaali

> Asiointipisteessä tarjottavat valtion palvelut (09.2015)

> Asiontipisteessä tarjottavat palvelut ruotsiksi (09.2015)

> Asiointipisteen rekisteriseloste

> Servicepunkten registerbeskrivning

 Lisätietoa ja oppaiden tilaukset:
Suunnittelija Ritva Penttinen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Helsingin toimipaikka
ritva.penttinen(at)avi.fi, puh. 029 501 6035
PL 110
00521 HELSINKI

< Takaisin > Tulosta sivu