Mikä on Asiointipiste?

Asiointipisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään Asiointipiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun keskeisimmät toimijat ovat kunnat, Kela, poliisilaitokset, maistraatit sekä työ- ja elinkeinohallinto sekä verohallinto. On suotavaa, että yhteistyötä tehdään myös muiden paikallisten toimijoiden, kuten järjestöjen, yritysten ja muiden yksityisten yhteisöjen kanssa.

Asiakaspalvelun kehittämisessä huomioidaan erityisesti sähköinen asiointi. Sähköistetyt palveluprosessit helpottavat sekä asiakkaiden itsepalvelua että palveluneuvojien käytännön työtä Tarkoituksena on, että kaikissa Asiointipisteissä olisi tulevaisuudessa mahdollista asioida neljän eri kanavan kautta: sähköinen asiointi asiakaspäätteellä, etäpalveluasiointi kuvayhteyden avulla, asiantuntijatapaaminen viranomaisen kanssa Asiointipisteessä sekä asiointi palveluneuvojan luona. Palveluneuvojat auttavat tarvittaessa laitteiden käytössä ja opastavat sähköisten palveluiden käyttöön.

Asiointipisteessä työskentelevät palveluneuvojat hoitavat lähinnä asioiden vireillepanoon ja neuvontaan liittyviä asiakaspalvelutehtäviä, päätökset tehdään kunkin hallinnonalan asiantuntijavirastoissa.

Monet Asiointipisteet toimivat kunnanviraston tai valtion virastotalon tiloissa, mutta piste voi sijaita myös kirjastossa, viranomaisten yhteisesti vuokraamissa tiloissa tai palvelua voidaan tarjota liikkuvassa ajoneuvossa tai esim. kotihoidon yhteydessä palveluna asiakkaan kotona. Yhteispalvelua tulisikin tarjota siellä, missä asiakkaat liikkuvat.

  kuva Yhteispalvelupisteet maakunnittain
  kuva Yhteispalvelupisteet aakkosjärjestyksessä
  kuva Asiointipisteet

 

< Takaisin > Tulosta sivu