Välkommen till Samservicens webbsidor!

Dessa sidor riktar sig främst till den offentliga förvaltningens serviceproducenter som stöd vid utvecklandet av den gemensamma kundservicen.

Samservicen är ett sätt att erbjuda den offentliga förvaltningens och andra tjänster koncentrerat på en plats. Samservicen är baserad på samarbete mellan kommuner och statliga myndigheter och frivilliga avtal. För tillfället finns cirka 190 gemensamma kundservicepunkter i Finland.

Republikens president har den 5 maj 2017 stadfäst en lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen. Lagen trädde i kraft den 1 juni 2017. Det huvudsakliga syftet med samservicelagen är att stödja digitaliseringen och användingen av elektroniska tjänster. I den ändrade samservicelagen kvarstår grundprincipen om avtalsbaserat samarbete mellan myndigheterna. Syftet är att man i samservicen ska iaktta enhetlig praxis och enhetliga metoder. Myndigheternas digitala tjänster samt rådgivning om och stöd i användningen av dem lyfts fram som en central del av samserviceverksamheten

För att utveckla webbplatsen kan ni ge feedback via responsblanketten. All respons är välkommen. 
 01.06.2017

 Lagen om ändring av lagen om samservice trädde i kraft.

Finanasministeriet pressmeddelande (5.5.2017): Samservicen ska ge stöd i användningen av elektroniska tjänster