YhteispalveluLapin yliopiston arviointitutkimus yhteispalvelusta

Tiivistelmä

Oheisessa tutkimusraportissa on arvioitu yhteispalvelumallin toimivuutta julkisten palvelujen tuottamisessa. Arviointitutkimuksen tilaajana on toiminut sisäasiainministeriö ja rahoittajana valtionvarainministeriö.

Tutkimuksessa yhteispalvelua on tarkasteltu sille yleisesti asetettujen tavoitteiden eli taloudellisuus- ja tehokkuustavoitteiden sekä palvelun laatu- ja saatavuustavoitteiden näkökulmasta. Tutkimuksessa on myös peilattu yhteispalvelua henkilöstön kehittämisen eli palvelusihteerien perehdytyksen, koulutuksen ja työviihtyvyyden perspektiivistä. Lisäksi on arvioitu keskeisimpien yhteispalveluun liittyvien kehittämis- ja edistämistoimenpiteiden (muun muassa yhteispalvelulain, hankkeen ja lääninhallitusten aluevastaavien) vaikuttavuutta ja merkitystä käytännön yhteispalvelutoiminnassa. Tutkimus valmistui vuonna 1999.

Tutkimus kokonaisuudessaan (PDF 2,9 Mt)

© Sisäasiainministeriö, 2019