Yhteispalvelupisteen tiedot

Palvelupiste valmisteilla

Viimeksi tarkistettu

Yhteispalvelupiste on tarkistanut tiedot:

<< Tänään
Vaikka tietoihin ei olisi tullut muutoksia, merkitse tähän tietojen tarkistuspäivämäärä ja paina sivun lopussa "Tallenna".

Yhteispalvelupisteen yhteystiedot

Kunta/KaupunkiKuntanumero


Kunnan- tai kaupunginosan tai kylän nimiMaakuntaAvi-alueYhteispalvelupisteen käyntiosoitePostiosoite (postilokero tai katuosoite, jos eri kuin käyntiosoite)Postinumero


PostitoimipaikkaSähköpostiosoite
Käytä sähköpostiosoitteena vain toimivia, oikeassa muodossa olevia osoitteita ja erota (jos useita) osoitteet toisistaan puolipisteellä.Puhelinnumero


esim. "(09) 160 428 14"

Yhteispalvelupisteen vastuuhenkilön yhteystiedot

Yhteispalvelupisteen vastuuhenkilön nimiVastuuhenkilön nimike, työnantaja


esim. "kanslisti, Asialan kunta"

OsoitePostinumero


PostitoimipaikkaSähköpostiosoite työhön
Käytä sähköpostiosoitteena vain toimivia, oikeassa muodossa olevia osoitteita ja erota (jos useita) osoitteet toisistaan puolipisteellä.Puhelinnumero


esim. "(09) 160 428 14"

Tietoja yhteispalvelupisteestä

Lisätietoja yhteispalvelupisteen sijainnista


tai muu, mikä

Palvelut ovat esteettömästi saavutettavissa (tiloihin pääsee esim. pyörätuolilla)

Kyllä Ei

Erillinen tila palveluneuvojan/asiantuntijan kanssa käytäville luottamuksellisile keskusteluille

Kyllä Ei

Palvelupisteessä on erillinen tila etäpalvelua varten

Kyllä Ei

Palvelupisteessä on etäpalvelulaitteisto

Kyllä Ei

Palvelupisteen tiedot ovat verkkosivustolla (pl. yhteispalvelu.fi -sivusto)Yhteispalvelutunnus (klemmarimerkki) näkyy palvelupisteen julkisivussa

Kyllä Ei

Aukioloajat


tai muu, mikä esim. "ma-pe 9-18, la 10-14"

Onko aukioloajoissa poikkeuksia, esim. kesäaikana

Ei Kyllä, millaisia:

Yhteispalvelusopimus

Yhteispalvelusopimuksen toimeksisaaja


Yhteispalvelusopimusten toimeksiantaja(t)(= viranomainen, joka antaa toisen viranomaisen tehtäväksi avustavia asiakaspalvelutehtäviä) ja sopimusten voimassaoloaika
Yhteispalvelupisteessä tarjotaan seuraavat kunnan yleisinformaation ja tukipalvelujen vakiopalvelut

Ajanvaraus asiantuntijoille
Arkiston tietopalvelun hoito
Itsepalvelu (lomakehyllyt ja asiakaspääte) ja sen opastus/neuvonta
Julkaisujen myynti
Kassapalvelut
Kaupunkikorttien jakelu/myynti/alustus
Kokoustilojen varaus ja vuokraus
Luottamushenkilöiden ansionmenetyslomakkeet
Postin käsittely ja kirjaaminen
Puhelinvaihteen hoito
Pöytäkirjaotteet
Pöytäkirjojen allekirjoitukset ja nähtävillä olo
Yleisinformaation jakaminen ja ilmoitustaulun hoito (viralliset kuulutukset ja tiedotteet)

Muu kunnan yleisinformaatio ja tukipalvelu, jota yhteispalvelupisteessä tarjotaan


Yhteispalvelupisteessä tarjotaan seuraavia kunnan henkilöstöasioiden vakiopalveluja

Henkilökunnan matkajärjestelyt, ruokaliput, avainluovutukset, sairausloma- ja vuosiloma-hakemukset, sisäisen koulutuksen ilmoittautumiset jne.
Henkilökunnan virka- ja työmatkojen sähköisten laskujen asiatarkastus
Työpaikkojen (ja kesätyöpaikkojen) hakeminen(hakemukset, informointi ja hakemusten vastaanotto)
Kulunvalvonta, työajanseurannan korjaukset sekä työaikaraporttien ajaminen kuukausittain

Muu kunnan henkilöstöasioiden palvelut, joita yhteispalvelupisteessä tarjotaan


Yhteispalvelupisteessä tarjotaan seuraavien palveluryhmien palveluja

kunnan asuminen
kunnan elinkeinot
kunnan kaavoitus
kunnan kartat
kunnan kiinteistöt
kunnan kirjastot
kunnan kulttuuri
kunnan liikenne
kunnan liikunta
kunnan matkailu
kunnan oikeus
kunnan opetus
kunnan rakentaminen
kunnan sosiaalipalvelut
kunnan talous- ja verotus
kunnan terveys
kunnan työ
kunnan ympäristö

Yhteispalvelupisteessä tarjottava kunnan palvelujen taso


Asiakas voi asioida kunnan henkilöstön kanssa yhteispalvelupisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Kunnan palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvaustaYhteispalvelupisteessä tarjotaan kaikki Kelan vakiopalvelut

Kyllä Ei

Muut Kelan palvelut, joita yhteispalvelupisteessä tarjotaan


Yhteispalvelupisteessä tarjottava Kelan palvelun taso


Asiakas voi asioida Kelan henkilöstön kanssa yhteispalvelupisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Kelan palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvaustaYhteispalvelupisteessä tarjotaan kaikki poliisin vakiopalvelut

Kyllä Ei

Muut poliisin palvelut, joita yhteispalvelupisteessä tarjotaan


Yhteispalvelupisteessä tarjottava poliisin palvelun taso


Asiakas voi asioida poliisin henkilöstön kanssa yhteispalvelupisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Poliisin palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvaustaYhteispalvelupisteessä tarjotaan kaikki Verohallinnon vakiopalvelut

Kyllä Ei

Muut Verohallinnon palvelut, joita yhteispalvelupisteessä tarjotaan


Yhteispalvelupisteessä tarjottava Verohallinnon palvelun taso


Asiakas voi asioida Verohallinnon henkilöstön kanssa yhteispalvelupisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Verohallinnon palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvaustaYhteispalvelupisteessä tarjotaan kaikki maistraatin vakiopalvelut

Kyllä Ei

Muut maistraatin palvelut, joita yhteispalvelupisteessä tarjotaan


Yhteispalvelupisteessä tarjottava maistraatin palvelun taso


Asiakas voi asioida maistraatin henkilöstön kanssa yhteispalvelupisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Maistraatin palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvausta.

Yhteispalvelupisteessä tarjotaan TE-toimiston vakiopalvelut

Kyllä Ei

Muut TE-toimiston palvelut, joita yhteispalvelupisteessä tarjotaan


Yhteispalvelupisteessä tarjottavaTE-toimiston palvelun taso


Asiakas voi asioidaTE-toimiston henkilöstön kanssa yhteispalvelupisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

TE-toimiston palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvaustaYhteispalvelupisteessä tarjotaan aluehallintoviraston vakiopalvelut

Kyllä Ei

Muut aluehallintoviraston palvelut, joita yhteispalvelupisteessä tarjotaan


Yhteispalvelupisteessä tarjottava aluehallintoviraston palvelun taso


Asiakas voi asioida aluehallintoviraston henkilöstön kanssa yhteispalvelupisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Aluehallintoviraston palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvaustaYhteispalvelupisteessä tarjotaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen vakiopalvelut

Kyllä Ei

Muut elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen palvelut, joita yhteispalvelupisteessä tarjotaan


Yhteispalvelupisteessä tarjottava elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen palvelun taso


Asiakas voi asioida elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen henkilöstön kanssa yhteispalvelupisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvausta

MuutJoku muu viranomaispalvelu, mikä


Lisätietoja:SopimusliitteetSopimusliitteet

Perustettava palvelupiste ei voi vielä liittää sopimuksia ennen kuin on saanut käyttäjätunnuksen.

Huom! Yhteispalvelusopimusten kopiot pyydetään toimittamaan aluehallintovirastojen yhteispalvelun aluevastaaville. Jos teillä on kysyttävää ottakaa yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon suunnittelija Ritva Penttiseen, ritva.penttinen(at)avi.fi. Nimet ja osoitteet löytyvät yhteispalvelun nettisivuilta, kohdasta "Yhteystiedot".

Muut mukana olevat tahot

Palveluyhteistyö
Yhteispalvelupisteellä on palveluyhteistyösopimus (ei yhteispalvelusopimus) eri viranomaisten tai muiden toimijoiden (yritykset, yhteisöt) kesken. Palveluyhteistyössä toimitaan yhteisissä tiloissa ja kukin hoitaa vain omaa palveluaan.

Kyllä Ei
Jos kyllä, kenen kanssa:

Yhteispalvelupisteessä on viranomaispalvelujen lisäksi järjestöjen, yritysten tai muiden toimijoiden palveluja, esim. posti-, matka- tai lippupalveluja

Kyllä Ei
Jos kyllä, kenen kanssa:

Järjestöt:

Yritykset:

Muut:

Henkilöstö ja tietoverkkoyhteydetYhteispalvelutyöhön, sisältäen palvelun, neuvonnan ja etäpalvelun valmisteluun käytetty yhteenlaskettu henkilötyövuosien määrä yhteispalvelupisteessä (arvio, yhden desimaalin tarkkuudella)


Kuinka monta päätoimista palveluneuvojaa on yhteispalvelupisteessänne?Kuinka monta osa-aikaista palveluneuvojaa on yhteispalvelupisteessänne?Minkä tahojen tietojärjestelmiin palveluneuvojan päätteistä on yhteydet?Yhteispalvelupisteen asiakaspäätteet

Asiakaspäätteiden lukumääräAsiakaskäyntien määrä

Yhteispalvelupisteessänne käy asiakkaita vuosittain (luokka)


Mikä on arviolta yhteispalvelupisteessä asioivien asiakkaiden määrä?


Apudiaari
Apudiaari on Yhteispalvelun tehostamishankkeen tietotekniikkaryhmän tuottama maksuton asiakirjan dokumentointijärjestelmä. Se tulisi olla käytössä kaikissa yhteispalvelupisteissä. Lisätietoa asiasta löytyy yhteispalvelun nettisivuilta.


Yhteispalvelupisteessä käytetään apudiaaria

Kyllä Ei

Apudiaaria käytetään seuraavien palvelujen asioinnin dokumentointiin:

Kunta
Kela
Poliisi
Verottaja
TE-toimisto
Maistraatti
Muu, mikä? muut, mitkä: