Asiointipisteen tiedot

Palvelupiste valmisteilla

Viimeksi tarkistettu

Asiointipiste on tarkistanut tiedot:

<< Tänään
Vaikka tietoihin ei olisi tullut muutoksia, merkitse tähän tietojen tarkistuspäivämäärä ja paina sivun lopussa "Tallenna".

Asiointipisteen yhteystiedot

Kunta/KaupunkiKuntanumero


Kunnan- tai kaupunginosan tai kylän nimiMaakuntaAvi-alueAsiointipisteen käyntiosoitePostiosoite (postilokero tai katuosoite, jos eri kuin käyntiosoite)Postinumero


PostitoimipaikkaSähköpostiosoite
Käytä sähköpostiosoitteena vain toimivia, oikeassa muodossa olevia osoitteita ja erota (jos useita) osoitteet toisistaan puolipisteellä.Puhelinnumero


esim. "(09) 160 428 14"

Asiointipisteen vastuuhenkilön yhteystiedot

Asiointipisteen vastuuhenkilön nimiVastuuhenkilön nimike, työnantaja


esim. "kanslisti, Asialan kunta"

OsoitePostinumero


PostitoimipaikkaSähköpostiosoite työhön
Käytä sähköpostiosoitteena vain toimivia, oikeassa muodossa olevia osoitteita ja erota (jos useita) osoitteet toisistaan puolipisteellä.Puhelinnumero


esim. "(09) 160 428 14"

Tietoja Asiointipisteestä

Lisätietoja Asiointipisteen sijainnista


tai muu, mikä

Palvelut ovat esteettömästi saavutettavissa (tiloihin pääsee esim. pyörätuolilla)

Kyllä Ei

Erillinen tila palveluneuvojan/asiantuntijan kanssa käytäville luottamuksellisile keskusteluille

Kyllä Ei

Palvelupisteessä on erillinen tila etäpalvelua varten

Kyllä Ei

Palvelupisteessä on etäpalvelulaitteisto

Kyllä Ei

Palvelupisteen tiedot ovat kunnan verkkosivustolla (pl. yhteispalvelu.fi -sivusto)Asiointipisteen tunnus (avainmerkki) näkyy palvelupisteen julkisivussa

Kyllä Ei

Aukioloajat


tai muu, mikä esim. "ma-pe 9-18, la 10-14"

Onko aukioloajoissa poikkeuksia, esim. kesäaikana

Ei Kyllä, millaisia:

Yhteispalvelusopimus

Yhteispalvelusopimuksen toimeksisaaja


Yhteispalvelusopimusten toimeksiantaja(t)(= viranomainen, joka antaa toisen viranomaisen tehtäväksi avustavia asiakaspalvelutehtäviä) ja sopimusten voimassaoloaika
Asiointipisteessä tarjotaan seuraavat kunnan yleisinformaation ja tukipalvelujen vakiopalvelut

Ajanvaraus asiantuntijoille
Arkiston tietopalvelun hoito
Itsepalvelu (lomakehyllyt ja asiakaspääte) ja sen opastus/neuvonta
Julkaisujen myynti
Kassapalvelut
Kaupunkikorttien jakelu/myynti/alustus
Kokoustilojen varaus ja vuokraus
Luottamushenkilöiden ansionmenetyslomakkeet
Postin käsittely ja kirjaaminen
Puhelinvaihteen hoito
Pöytäkirjaotteet
Pöytäkirjojen allekirjoitukset ja nähtävillä olo
Yleisinformaation jakaminen ja ilmoitustaulun hoito (viralliset kuulutukset ja tiedotteet)

Muu kunnan yleisinformaatio ja tukipalvelu, jota Asiointipisteessä tarjotaan


Asiointipisteessä tarjotaan seuraavia kunnan henkilöstöasioiden vakiopalveluja

Henkilökunnan matkajärjestelyt, ruokaliput, avainluovutukset, sairausloma- ja vuosiloma-hakemukset, sisäisen koulutuksen ilmoittautumiset jne.
Henkilökunnan virka- ja työmatkojen sähköisten laskujen asiatarkastus
Työpaikkojen (ja kesätyöpaikkojen) hakeminen(hakemukset, informointi ja hakemusten vastaanotto)
Kulunvalvonta, työajanseurannan korjaukset sekä työaikaraporttien ajaminen kuukausittain

Muu kunnan henkilöstöasioiden palvelut, joita Asiointipisteessä tarjotaan


Asiointipisteessä tarjotaan seuraavien palveluryhmien palveluja

kunnan asuminen
kunnan elinkeinot
kunnan kaavoitus
kunnan kartat
kunnan kiinteistöt
kunnan kirjastot
kunnan kulttuuri
kunnan liikenne
kunnan liikunta
kunnan matkailu
kunnan oikeus
kunnan opetus
kunnan rakentaminen
kunnan sosiaalipalvelut
kunnan talous- ja verotus
kunnan terveys
kunnan työ
kunnan ympäristö

Asiakas voi asioida kunnan henkilöstön kanssa Asiointipisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjollaAsiointipisteille määritellyt Kelan palvelut

Kyllä Ei

Muut Kelan palvelut, joita Asiointipisteessä tarjotaan


Asiakas voi asioida Kelan henkilöstön kanssa Asiointipisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Kelan palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvaustaAsiointipisteille määritellyt Poliisin palvelut

Kyllä Ei

Muut poliisin palvelut, joita Asiointipisteessä tarjotaan


Asiakas voi asioida poliisin henkilöstön kanssa Asiointipisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Poliisin palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvaustaAsiointipisteille määritellyt Verohallinnon palvelut

Kyllä Ei

Muut Verohallinnon palvelut, joita Asiointipisteessä tarjotaan


Asiakas voi asioida Verohallinnon henkilöstön kanssa Asiointipisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Verohallinnon palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvaustaAsiointipisteille määritellyt maistraatin palvelut

Kyllä Ei

Muut maistraatin palvelut, joita Asiointipisteessä tarjotaan


Asiakas voi asioida maistraatin henkilöstön kanssa Asiointipisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Maistraatin palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvausta.

Asiointipisteille määritellyt TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen palvelut

Kyllä Ei

Muut TE-toimiston palvelut, joita Asiointipisteessä tarjotaan


Asiakas voi asioida TE-toimiston henkilöstön kanssa Asiointipisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

TE-toimiston palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvaustaAsiointipisteille määritellyt aluehallintoviraston palvelut (ei ole vielä määritelty)

Kyllä Ei

Muut aluehallintoviraston palvelut, joita Asiointipisteessä tarjotaan


Asiakas voi asioida aluehallintoviraston henkilöstön kanssa Asiointipisteessä

Tiettyinä aikoina
Ajanvarauksella
Etäpalveluna
Ei. ko. hallinnon asiantuntijapalveluja tarjolla

Aluehallintoviraston palvelujen osalta kustannusten korvaus suoritetaan

Apudiaarin mukaisesti
Kk- tai vuosikorvauksena
Muulla tavoin, miten
Ei korvausta
Muut


Joku muu viranomaispalvelu, mikä


Lisätietoja:
SopimusliitteetSopimusliitteet

Perustettava palvelupiste ei voi vielä liittää sopimuksia ennen kuin on saanut käyttäjätunnuksen.

Huom! Yhteispalvelusopimusten kopiot pyydetään toimittamaan aluehallintovirastojen yhteispalvelun aluevastaaville. Jos teillä on kysyttävää ottakaa yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon suunnittelija Ritva Penttiseen, ritva.penttinen(at)avi.fi. Nimet ja osoitteet löytyvät yhteispalvelun nettisivuilta, kohdasta "Yhteystiedot".


Muut mukana olevat tahot

Palveluyhteistyö
Asiointipisteellä on palveluyhteistyösopimus (ei yhteispalvelusopimus) eri viranomaisten tai muiden toimijoiden (yritykset, yhteisöt) kesken. Palveluyhteistyössä toimitaan yhteisissä tiloissa ja kukin hoitaa vain omaa palveluaan.

Kyllä Ei
Jos kyllä, kenen kanssa:

Asiointipisteessä on viranomaispalvelujen lisäksi järjestöjen, yritysten tai muiden toimijoiden palveluja, esim. posti-, matka- tai lippupalveluja

Kyllä Ei
Jos kyllä, kenen kanssa:

Järjestöt:

Yritykset:

Muut:

Henkilöstö ja tietoverkkoyhteydetAsiointipalvelutyöhön, sisältäen palvelun, neuvonnan ja etäpalvelun valmisteluun käytetty yhteenlaskettu henkilötyövuosien määrä Asiointipisteessä (arvio, yhden desimaalin tarkkuudella)


Kuinka monta päätoimista palveluneuvojaa on Asiointipisteessänne?Kuinka monta osa-aikaista palveluneuvojaa on Asiointipisteessänne?Minkä tahojen tietojärjestelmiin palveluneuvojan päätteistä on yhteydet?Asiointipisteen asiakaspäätteet

Asiakaspäätteiden lukumääräAsiakaskäyntien määrä

Yhteispalvelupisteessänne käy asiakkaita vuosittain (luokka)